...
Znakowanie jajW UE od 1 stycznia 2004, a w Polsce od 1 maja 2004 roku obowiązkowe jest znakowanie jaj kurzych znajdujących się w obrocie handlowym. Jaja dzieli się na trzy klasy: A, B i C, przy czym klasa C to jaja przeznaczone do tylko przetwórstwa. Obowiązkowe oznakowanie na skorupie dotyczy jaj klasy A. Oznacza to, że na każdym jaju należy umieścić tak zwany „kodu producenta”.

Kod producenta składa się z trzech części:

1. kod sposobu chowu

  • 0 - oznacza chów ekologiczny
  • 1 - oznacza chów z wolnym wybiegiem
  • 2 - oznacza chów ściółkowy
  • 3 - oznacza chów klatkowy 
2. kod pochodzenia
  •  kod Państwa członkowskiego rejestrującego fermę, zawiera dwie litery, np.: Polska: PL, Niemcy: DE, Belgia: BE.

3. weterynaryjny numer identyfikacyjny – oznacza numer fermy

Przykład oznaczenia skorupy jaja: 3-PL-12345678, oznacza, że zakupione jaja pochodzą z chowu klatkowego, z polskiej fermy o numerze 12345678.

Dodatkowo na opakowaniu jaj również obowiązkowe jest umieszczenie informacji o pochodzeniu jaj, czyli nazwa i adres producenta, numer identyfikacyjny zakładu pakującego jaja oraz metoda chowu określona słowami: „jaja z wolnego wybiegu”, jaja z chowu ściółkowego” lub „jaja z chowu klatkowego”. Dodatkowe obowiązkowe informacje na opakowaniach jaj to oczywiście data minimalnej trwałości, która nie powinna przekraczać 28 dni od daty zniesienia i powinna być uzupełniona zaleceniem: „jaja po zakupie należy przechowywać w temperaturze chłodziarki”. Na opakowaniu powinna znajdować się również klasa jakościowa czyli A, klasa wagowa czyli XL, L, M lub S oraz liczba zapakowanych jaj. UWAGA!!! Obowiązkowe znakowanie jaj nie dotyczy jednak małych producentów, czyli takich którzy utrzymują nie więcej niż 50 kur nieśnych, a jaja sprzedają tylko konsumentom na terenie powiatu, w którym zostały wyprodukowane lub na terenie przyległych do niego powiatów, i jeżeli w miejscu sprzedaży dostępne są informacje na temat nazwy i adresu gospodarstwa, z którego jaja pochodzą.

Użytkownicy On-line: 1