...
Podstawowa Przemiana Materii - PPM
Jest to poziom tych przemian energetycznych zachodzących w organizmie człowieka, które odpowiedzialne są za dostarczenie energii potrzebnej do zachowania głównych funkcji życiowych tj. oddychanie, krążenie czy stałą ciepłota ciała. PPM zależy przede wszystkim od masy ciała i wzrostu (bezpośrednio od powierzchni skóry). Ważna jest jednak również podczas jej obliczania płeć oraz wiek i stan fizjologiczny. Zazwyczaj PPM u kobiet jest o około 7% niższa niż u mężczyzn! Jest to spowodowane głównie różnicami w budowie ciała tj. ilością tkanki tłuszczowej, która u kobiet jest wyższa w okresie menstruacji i ciąży. Duży wpływ na PPM ma także tempo wzrostu i budowy tkanek – największe wartości przypadają na pierwsze dwa lata życia oraz w okresie dojrzewania. Spadek podstawowej przemiany materii od 21 roku życia wynosi około 2% na każde 10 lat.


Wartość PPM w zależności od wieku i płci wg WHO
.
  Płeć   Wiek  PPM do obliczenia
  kobiety

10-17

18-29

30-59

60-74

≥75

PPM=0,056W+2,898

PPM=0,062W+2,036

PPM=0,034W+3,538

PPM=0,039W+2,875

PPM=0,041W+2,610
  mężczyźni

10-17

18-29

30-59

60-74

≥75

PPM=0,074W+2,754

PPM=0,063W+2,896

PPM=0,048W+3,653

PPM=0,050W+2,930

PPM=0,035W+3,434

Użytkownicy On-line: 1